Stichting voor het Kind zet zich in voor kwetsbare kinderen om ze een betere toekomst te bieden. We organiseren zelf activiteiten en stellen gelden beschikbaar aan goede doelen of initiatieven die eenzelfde doelstelling nastreven.